Colofon


NEN Special Duurzaamheid
Dit is een uitgave van NEN over de ontwikkelingen in de wereld van normalisatie op het gebied van duurzaamheid.


Redactie & vormgeving
Nicolette Drop,
Melissa Janse, Sylvana van Es, Meike Peekstok en Sandra Boersma.