INTERVIEW


Kinderen spelen
grote rol in duurzame toekomst

'Partijen in de hele keten moeten indringend met elkaar in gesprek om te begrijpen wat de ander nodig heeft aan grondstoffen en gerecyclede materialen, en hoe dat bereikt kan worden.'

Duurzame oplossingen naar de toekomst toe, dat is de rode draad in de activiteiten van Anne-Marie Rakhorst. 'Sociale inclusie is voor mij een belangrijke bouwsteen om een duurzame, circulaire samenleving op te bouwen', zegt Rakhorst. 'Ik vind het belangrijk om mensen echt te verbinden met de transitie naar een duurzame samenleving. Kinderen hebben daarin een speciale rol: het gaat om hun toekomst, en met hun frisse ideeën kunnen ze hier een belangrijke bijdrage aan leveren.'

Anne-Marie Rakhorst geeft op allerlei manieren haar activiteiten gestalte: investeren in bedrijven die aan duurzame oplossingen werken, voorzitter van de Transitieagenda Consumptiegoederen (onderdeel van het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050) en commissaris bij duurzame energieleverancier Qurrent. Daarnaast is ze actief bij de Human Cities Coalition, een publiek-privaat partnerschap dat zich inzet om de positie van kwetsbare bewoners in steden wereldwijd te verbeteren. Ook lanceerde ze uit eigen middelen een campagne voor de Sustainable Development Goals met kinderen in de hoofdrol, onder de naam ’17 doelen die je deelt’.


Iedereen moet meedoen

Rakhorst, die al tien jaar in de Trouw Duurzame 100 staat, benadrukt dat het belangrijk is dat iedereen meedoet aan de transitie. 'Als je het bij de overheid alleen legt, zoals in het verleden bij de Millenniumdoelen het geval was, lukt het niet. Succesvoorbeelden helpen om zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken. Laat deze zien en vier geslaagde projecten. En zie ook de kansen die het voor de Nederlandse economie en export biedt. We hebben een sterke positie in deze beweging.'


Mogelijkheden voor verbetering

Hoewel Nederland aardig aan de weg timmert, ziet Rakhorst veel mogelijkheden voor verbetering. 'De wet- en regelgeving zou nog veel meer prikkels kunnen geven aan duurzaam en circulair produceren. Er is in Nederland een breed draagvlak om de CO2-belasting te verhogen, al is daar wel internationale afstemming voor nodig. Daarnaast kunnen er financiële en fiscale incentives worden ontworpen; de SER brengt hier binnenkort een rapport over uit. En cruciaal: ga uit van producentenverantwoordelijkheid. Zorg dat een producent er belang bij heeft om materialen in de kringloop te houden.'


Meer aandacht voor kwaliteit

Om vooruitgang te boeken in de circulaire economie is volgens Rakhorst een diepgaande dialoog nodig. 'Partijen in de hele keten moeten indringend met elkaar in gesprek om te begrijpen wat de ander nodig heeft aan grondstoffen en gerecycleerde materialen, en hoe dat bereikt kan worden. Het is zaak om materialen aan te bieden waar producenten hoogwaardige producten van kunnen maken. Het ontwikkelen van normen over de kwaliteit van gerecyclede grondstoffen - over de volle breedte - zou een belangrijke stap zijn op weg naar een circulaire samenleving.'


'Standaardisatie zorgt voor minder grondstoffen en lagere kosten voor consumenten. Je hoeft alleen maar naar de grote hoeveelheid stekkertjes voor elektronische apparaten te kijken: wat zou je al niet besparen als er gewoon één type stekker voor alle apparaten was?'


Ontwikkelen van normen: kansen over de volle breedte

‘Er is speciale aandacht nodig voor de kwaliteit van gerecyclede grondstoffen, over de volle breedte. Partijen moeten met elkaar in gesprek om normen te ontwikkelen, zodat de stroom gerecyclede grondstoffen van een kwaliteit is die zo veel en zo hoogwaardig mogelijke toepassingen mogelijk maakt.'

'Als je het bij de overheid alleen legt, zoals in het verleden bij de Millenniumdoelen het geval was, lukt het niet'

Ook via NEN meepraten over afspraken voor de circulaire economie?

Lees op de website over de rol van afspraken in de wereld van bouw, maakindustrie, kunststoffen, consumptiegoederen, zorg, circulair ondernemen, afval en secundaire grondstoffen en biomassa en voedsel.