INTERVIEW


Publicatieplatform ISO 26000 maakt MVO-beleid zichtbaar

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een thema dat wereldwijd steeds hoger op de agenda komt. Maar wanneer is een organisatie goed bezig? Waar moet op gelet worden, waar houdt een organisatie rekening mee en waar komt de focus te liggen? En hoe laat een organisatie zien dat MVO belangrijk is voor hen? De ISO 26000 richtlijn helpt organisaties antwoord te geven op deze vragen.

Een van de collega’s die nauw betrokken is bij het onderwerp is Thamar Zijlstra. Zij is projectmanager ISO 26000 en onder meer verantwoordelijk voor het publicatieplatform ISO 26000, de website waar organisaties door middel van een zelfverklaring en een onderbouwing kunnen laten zien wat zij doen aan MVO.

Veel organisaties hebben al een zelfverklaring op het publicatieplatform staan, maar Thamar pleit ervoor dat dit er nog veel meer worden. Daar heeft ze een goede reden voor: ‘Een van de belangrijke voordelen van het publicatieplatform is dat je als organisatie zichtbaar bent in je ambities op MVO-gebied. Steeds vaker nemen opdrachtgevers of toekomstige medewerkers het MVO-beleid mee in hun keuze om een organisatie een opdracht te gunnen of er te gaan solliciteren. Dat is het mooi dat ze die informatie kunnen vinden op het publicatieplatform.’


En NEN doet nog meer aan die zichtbaarheid: ‘Wij zorgen er ook voor dat het publicatieplatform onder de aandacht gebracht wordt via persberichten, in presentaties en in gesprekken die we hebben met allerlei stakeholders’, aldus Thamar. ‘We hopen dat zo steeds meer organisaties het publicatieplatform weten te vinden.’

Ontdekkingsreis

Zichtbaarheid is belangrijk, maar de richtlijn ISO 26000 is in eerste instantie bedacht om organisaties te ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van hun MVO-beleid. En er zijn nog meer voordelen. ‘Als je het op een systematische manier aanpakt – en daar helpt het stappenplan uit de NPR (Nederlandse Praktijkrichtlijn) 9026 van NEN bij – komen veel bedrijven erachter dat ze al best veel aan MVO doen. En dat het nog beter wordt als ze nog een paar dingen meer doen. Ik hoor van mensen dat ze het vaak een hele leuke ontdekkingsreis vinden naar de identiteit van hun organisatie. Omdat je het ook over andere dingen kunt hebben dan alleen maar vertellen dat je plastic flessen verkoopt.’

Juist voor het MKB

Eigenlijk zou elke organisatie een ISO 26000 zelfverklaring moeten hebben, als je het Thamar vraagt. ‘Het is bijvoorbeeld een goed hulpmiddel voor bedrijven in het MKB die niet altijd het geld, de mensen en de tijd hebben om zelf het wiel uit te vinden, maar wel willen laten zien dat ze aandacht besteden aan MVO. Het biedt ze zelfs vaak ideeën om hun MVO-beleid nog een stapje verder te brengen. Zo wordt een goed MVO-beleid bereikbaar voor iedereen.’

Wat is ISO 26000?

ISO 26000 is een internationale richtlijn bedoeld om organisaties en bedrijven wereldwijd te ondersteunen bij de uitvoering van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). ISO 26000 is gemaakt voor organisaties die ondersteuning willen bij het in de praktijk brengen van MVO omdat ze hun steentje bij willen dragen aan duurzame ontwikkeling voor medewerkers, leefomgeving en milieu. In de richtlijn staan duidelijke definities en afbakening van MVO en duurzame ontwikkeling. Daarnaast geeft de richtlijn handvatten voor implementatie van MVO in een organisatie.


ISO 26000 is consistent met de OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Nederlandse bedrijven worden geacht zich aan deze internationale richtlijnen te houden. De toepassing van ISO 26000 wordt door de overheid zelfs aangemoedigd en bevorderd. Volgens Europese wetgeving, moeten bedrijven die groter zijn dan 500 personen, rapporteren over niet-financiële gegevens. ISO 26000 is hier een prima hulpmiddel bij.

Wat is een zelfverklaring ISO 26000?

Organisaties kunnen met een zelfverklaring aantonen dat zij werken volgens de principes en richtlijnen in ISO 26000. Op die manier kan iedereen zien dat ze MVO niet alleen belangrijk vinden maar er ook daadwerkelijk aan bijdragen.


Om de zelfverklaring te krijgen doet een organisatie een ‘self-assessment’ op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat is een goede inventarisatie van wat je al doet en wat je ambities zijn. Het format voor de verklaring zelf en de onderbouwing daarvan zijn vastgelegd in NPR 9026. De zelfverklaring (inclusief de onderbouwing) kan worden gepubliceerd op het publicatieplatform ISO 26000 van NEN.

Drie transparantietreden

De zelfverklaring moet tenminste een toelichting bevatten op de vier gebieden van ISO 26000:

 1. Onderschrijven en toepassen van de zeven principes van MVO.
 2. Identificeren en betrekken van stakeholders.
 3. De zeven MVO-kernthema's en 37 MVO-onderwerpen.
 4. Integratie van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie.


Met informatie over die vier gebieden, heeft de zelfverklaring transparantietrede 1. Transparantietrede 2 en 3 geven meer gedetailleerde informatie.

MVO principes

 • Het afleggen van rekenschap
 • Transparantie
 • Ethisch gedrag
 • Respect voor de belangen van de belanghebbenden
 • Respect voor de rechtsorde
 • Respect voor internationale gedragsnormen
 • Respect voor mensenrechten

MVO kernthema’s

 • Bestuur van de organisatie
 • Mensenrechten
 • Arbeidspraktijk
 • Milieu
 • Eerlijk zakendoen
 • Consumentenaangelegenheden
 • Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap

Wat is NPR 9026?

NPR 9026 (Nederlandse Praktijkrichtlijn 9026) is een handleiding voor het opstellen van een zelfverklaring ISO 26000. Deze NPR is bedoeld voor alle organisaties die gebruikmaken van ISO 26000 om hun MVO beleid op te stellen en dat intern en extern kenbaar willen maken. Deze NPR beschrijft het proces voor het voorbereiden, vaststellen en onderhouden van een zelfverklaring. De NPR bevat veertig vragen die zijn gebaseerd op de vier hoofdelementen van ISO 26000.

Wat is het publicatieplatform ISO 26000?

Het publicatieplatform is een centraal overzicht van MVO-zelfverklaringen en onderbouwende rapportages die aan de hand van de NPR 9026 zijn opgesteld. Organisaties kunnen zich op deze manier met hun MVO-prestaties profileren. Voor belanghebbenden (zoals overheden en klanten) biedt het publicatieplatform een toegankelijk overzicht van de MVO-ambities van organisaties


'ISO 26000 helpt ons bij het bepalen van een heldere focus, zodat medewerkers, inwoners en andere belanghebbenden precies weten wat zij van ons kunnen verwachten.'

Marco Wilke, gemeentesecretaris van de gemeente Eindhoven

'Zorgen voor goede arbeidsomstandigheden doen we niet omdat het moet van de wet maar omdat we dat belangrijk vinden. We zijn respectvol naar ons personeel. Onbewust voelden we dat aan. We hebben het bewust gemaakt.'

Jeroen Vaartjes, quality manager bij Eurobottle Flestic Holding

'De gesprekken met de stakeholders hebben erg leuke inzichten gegeven en een idee gegeven hoe we hier samen initiatieven kunnen nemen.'

Stephanie Wagemakers, Visions Connected