Colofon

De Normalisatieagenda 2021 - 2023 is een uitgave van NEN, Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut.

NEN

Vlinderweg 6

2623 AX Delft

nen.nl

Vragen over deze publicatie? Mail naar communicatie@nen.nl

Vragen over de Normalisatieagenda? Mail naar normalisatieagenda@nen.nl